menu dblex
3dom
idé
mål
syn
tro
4anda
fras
sats
5punkt
syfte
tanke
tycke
åsikt
6avsikt
omdöme
passus
period
ställe
uppsåt
7begrepp
förnuft
opinion
tendens
ändamål
8innebörd
innehåll
meningen
ordföljd
riktning
vändning
yttrande
9antagande
betydelse
påstående
synvinkel
tänkesätt
åskådning
10andemening
bemärkelse
förmenande
grundtanke
sammanhang
11inställning
konnotation
signifikans
uppfattning
övertygelse
13föreställning
signifikation
15betraktelsesätt