menu dblex
2ge
4ange
lära
ropa
säga
yppa
5anslå
delge
hälsa
lämna
nämna
svara
uppge
6anföra
anmäla
inviga
omtala
skänka
uttala
vittna
7andraga
anmärka
avisera
avslöja
berätta
bevilja
förläna
förmäla
ingjuta
kungöra
påminna
tradera
upplysa
utfärda
8anförtro
bibringa
förklara
förkunna
förtälja
meddelas
redogöra
redovisa
skvallra
utskriva
överföra
9annonsera
deklarera
informera
notifiera
publicera
uppenbara
10bekantgöra
förebringa
proklamera
rapportera
underrätta
11förständiga
kommunicera
tillkännage
13offentliggöra
tillkännagiva
14vidarebefordra