menu dblex
5skarp
6tydlig
7bemärkt
märkbar
slående
8markerad
uppenbar
9betydande
höggradig
prominent
utpräglad
10påfallande
11distingerad
framstående
12framträdande
skarptecknad
uttrycksfull
14karakteristisk
15anmärkningsvärd