menu dblex
4fela
5missa
svika
tryta
6brista
fattas
klicka
utebli
7fallera
förfela
krångla
8försumma
10nonchalera