menu dblex
4form
norm
6kliché
likare
linjal
matris
modell
patron
schema
7mönster
ritmall
ritning
8förebild
prototyp
schablon
standard
9värdering
10hjälpmedel
rättesnöre
15böjningsmönster