menu dblex
3hög
4ädel
5stolt
6mäktig
pompös
sublim
värdig
7kunglig
ståtlig
upphöjd
8junonisk
olympisk
9kejserlig
storartad
10konungslig
storslagen
11imponerande
12drottninglik
16vördnadsbjudande