menu dblex
4byka
böja
dala
niga
5falla
hälla
hänga
sloka
stupa
sänka
teorb
vippa
6avvika
dosera
kränga
sjunka
slakna
slutta
stödja
åsyfta
8lutlägga
9gravitera
inklinera
16stränginstrument