menu dblex
6lydnad
trohet
7enighet
9redbarhet
redlighet
10vänfasthet
11hederlighet
laglydighet
pliktkänsla
pålitlighet
solidaritet
13kollegialitet
14sammanhållning