menu dblex
3loj
slö
4egal
kall
lika
ljum
matt
sval
5banal
dåsig
kylig
slapp
ytlig
6håglös
passiv
stoisk
sömnig
7apatisk
liknöjd
negativ
neutral
oberörd
ovarsam
oviktig
själlös
sorglös
tanklös
8blaserad
indolent
obestämd
ogenerad
okänslig
viljelös
vårdslös
värdelös
9alienerad
främmande
försumlig
känslolös
obekymrad
obetydlig
opåverkad
världsvan
10hänsynslös
irrelevant
kallsinnig
likgiltigt
negligibel
nollställd
nonchalant
oväsentlig
11indifferent
intresselös
obarmhärtig
oförstående
ointressant
ouppmärksam
12betydelselös
ointresserad
sofistikerad