menu dblex
4dito
även
5också
6jämväl
likaså
8dessutom
likadant
10sammaledes
sammalunda