menu dblex
3lex
sås
4fest
gäng
lake
liga
must
norm
rätt
saft
sats
spad
team
ukas
varv
5avkok
flock
gille
grupp
klick
kodex
krets
lagar
lagen
lager
läran
påbud
regel
salva
skift
skikt
soppa
trupp
6dekokt
dekret
formel
lagbok
lagens
ombyte
regler
stadga
vätska
7kotteri
lösning
manskap
marinad
ordning
princip
samkväm
samling
umgänge
8beröring
bredsida
bunkalag
gästabud
rättvisa
statuter
sällskap
9arbetslag
dekalogen
deltagare
ordonnans
rättsnorm
10förordning
kungörelse
lagsamling
reglemente
riktlinjer
rättesnöre
rättsregel
stadganden
11bestämmelse
författning
pentateuken
12föreskrifter
lagstiftning
13umgängeskrets
14lagbestämmelse
sammanslutning