menu dblex
4gods
lass
last
sats
5frakt
massa
mängd
packe
skott
trave
6energi
kardus
omgång
7batteri
samling
10ammunition
11uppsättning