menu dblex
4glad
lätt
5facil
6vänlig
7godlynt
8behaglig
gladlynt
lättlynt
älskvärd
9lättskött
umgängsam
11konversabel
sällskaplig
tillgänglig
13underhållande