menu dblex
4bunt
fång
mopp
tofs
5frans
kärve
prick
ruska
svabb
vippa
viska
6borste
bukett
kaskad
knippa
knippe
skrubb
stånka
svabel
8eldkvast
lövruska
sjömärke
sopkvast
9blomklase
ruskprick
sopborste
10kvastprick
13blomsterkvast