menu dblex
4avel
hyfs
hävd
smak
takt
6finess
odling
7polityr
skötsel
8bildning
hyfsning
jordbruk
skolning
9förfining
förädling
kulturliv
renodling
skogsbruk
10belevenhet
organismer
uppfostran
utbildning
11bearbetning
levnadsvett
12civilisation
humanisering
14bakterieodling
15utvecklingsnivå
21utvecklingsståndpunkt