menu dblex
3fin
hög
5artig
odlad
plöjd
6besådd
bildad
brukad
hyfsad
hövlig
skolad
städad
utsökt
7belevad
boksynt
upplyst
8förfinad
smakfull
uppodlad
utbildad
verserad
vinnande
9intagande
10raffinerad
upparbetad
11civiliserad
förtjusande
presentabel
12allmänbildad
13aristokratisk
väluppfostrad