menu dblex
4omge
5gärda
täppa
värna
6omgiva
skydda
7ingärda
inhägna
omgärda
8avstänga
begränsa
9inskränka