menu dblex
5debil
dvärg
idiot
8dumhuvud
9sinnesslö