menu dblex
4köpt
8förstörd
9fördärvad
vanställd
10förvanskad
11bestickande
korrumperad