menu dblex
2ta
5indra
8beslagta
11expropriera
förstatliga
sekvestrera