menu dblex
6dryfta
rådslå
7rådgöra
samråda
samtala
8rådpläga
9diskutera
förhandla
överlägga
11sammanträda
underhandla