menu dblex
3tät
4kort
5knapp
spänd
stark
6koncis
laddad
mättad
samlad
skärpt
sluten
7central
hopkokt
kompakt
oavvänd
8förtätad
intensiv
lakonisk
pregnant
9fokuserad
reducerad
summarisk
uppladdad
10absorberad
aforistisk
helhjärtad
kortfattad
lapidarisk
uppmärksam
11komprimerad
målinriktad
målmedveten
12novellistisk
sammandragen
sammanträngd
13epigrammatisk
14sammanfattande