menu dblex
3slå
5banka
bulta
bösta
dunka
hacka
hamra
hosta
lägra
picka
prova
spika
stöta
6klappa
klinga
knabba
knäppa
trumma