menu dblex
1ö
2
4skär
stöp
5klamp
kloss
klump
kobbe
skräp
sörja
6klabbe
smörja
vedträ
8snösörja
9klabbföre