menu dblex
2sy
4hiva
hyva
häva
saka
strö
5driva
fiska
fålla
fälla
gjuta
harpa
hysta
langa
lägga
rycka
skaka
spela
stöta
sända
sömma
tippa
vräka
6fläkta
kastas
kränga
singla
skjuta
skovla
slunga
slänga
snörpa
sprida
stänka
störta
svinga
svänga
vackla
vältra
7avlägga
påbörda
skyffla
slingra
sprätta
utsända
8förpassa
försätta
utslunga