menu dblex
4usel
5dålig
kassa
6botten
mossig
tråkig
7oduglig
8värdelös
10oanvändbar
undermålig