menu dblex
4leja
lösa
muta
5vinna
6handla
inköpa
inropa
köpslå
shoppa
skaffa
tjacka
7besolda
8anskaffa
besticka
förvärva
inhandla
kommersa
uppdriva
9förhandla
10åstadkomma