menu dblex
3frö
nöt
sak
4anda
atom
city
elit
halt
kläm
knut
korn
mitt
must
märg
nerv
sten
5grund
kraft
poäng
tyngd
väsen
6blomma
grädda
hjärta
kärnan
mandel
stomme
styrka
7centrum
nukleus
ryggrad
8fångtorn
huvudsak
innebörd
innehåll
kontenta
lödighet
substans
växtmärg
9cellkärna
fundament
innanmäte
kärnpunkt
kärntrupp
mittparti
sensmoral
sädeskorn
10avhandling
hjärtpunkt
medelpunkt
stadskärna
tyngdpunkt
11grundstomme
kvintessens
12grundprincip
huvudprincip
väsentlighet
13huvudinnehåll
kardinalpunkt