menu dblex
5penna
6murvel
7frilans
pressen
8pressman
redaktör
referent
reporter
skribent
9pennskaft
publicist
10författare
11intervjuare
medarbetare
pennfäktare
tidningsman
12bläcksuddare
13korrespondent