menu dblex
6dagbok
7dagblad
diarium
liggare
loggbok
magasin
nyheter
tidning
8aktuellt
memorial
9tidskrift
11dagstidning
journalfilm
modetidning
sjukjournal
12nyhetsexposé
skeppsdagbok
13filmreportage
skeppsjournal
14patientjournal