menu dblex
3het
mån
4bråd
varm
vild
5eldig
itänd
spänd
sugen
6andlös
hetsig
häftig
livlig
lysten
nitisk
orolig
otålig
trägen
7driftig
fervent
hungrig
ihärdig
inkiett
rastlös
upptänd
ängslig
8eldhågad
enträgen
glödande
hängiven
intensiv
selotisk
9angelägen
beskäftig
brinnande
enständig
exalterad
frenetisk
upphetsad
10oförtruten
sangvinisk
sprudlande
11intresserad
lidelsefull
passionerad
uppbrusande
12entusiastisk
13översvallande