menu dblex
3eld
nit
yra
4fart
flit
glöd
hast
jäkt
5hetta
kraft
värme
ävlan
6allvar
eldhåg
energi
rutsch
skärpa
7brådska
frenesi
lystnad
längtan
strävan
ursinne
ävlande
8intresse
spänning
trosiver
9entusiasm
hetsighet
häftighet
livlighet
nitälskan
10eftertryck
hänförelse
11uppbrusande
upphetsning
13beställsamhet
15tjänstvillighet