menu dblex
4vett
5huvud
tanke
6insikt
7klokhet
8förstånd
ingenium
9begåvning
intellekt
kapacitet
kognition
10medvetande
själsgåvor
skarpsinne
12tankeförmåga
13intelligensen
14förståndsgåvor
intelligentsia
omdömesförmåga
15förståndsskärpa
16fattningsförmåga