menu dblex
4inge
5förmå
locka
7förleda
förmana
inbilla
8bibringa
tillråda
övertala
övertyga
9inspirera
suggerera
10persvadera