menu dblex
4egga
elda
inge
liva
5väcka
6ingiva
intala
7besjäla
diktera
hänföra
påverka
uppegga
uppelda
uppliva
8befrukta
engagera
influera
9framkalla
föranleda
stimulera
suggerera
uppmuntra
10inspirerad
tillskynda
12entusiasmera