menu dblex
7benägen
8inställd
10uppmärksam
12koncentrerad