menu dblex
3idé
5nyhet
8nypåhitt
9förnyelse
10förändring
nybildning
nyskapelse
nytänkande
uppfinning
11förbättring
12nyutveckling
projektering
14förändringsidé