menu dblex
3sug
5drift
6ansats
början
gnista
impuls
uppsåt
utspel
7eggelse
förslag
tilltag
uppslag
9anstiftan
10incitament
11motionsrätt
tillskyndan
12förslagsrätt
13företagsamhet
igångsättning
tillskyndelse
14föranstaltande
handlingskraft
16verksamhetsbegär