menu dblex
2ej
4inte
5ingen
6sällan
9ingalunda
ingenting
10långtifrån