menu dblex
2ha
3äga
4bära
krog
nära
5fatta
gömma
hysas
känna
rymma
6bevara
inhysa
skydda
7inrymma
mottaga
omfatta
omhulda
9innehålla
innesluta
10härbärgera
inkvartera