menu dblex
3rad
ära
4anta
fack
fira
fris
lave
lova
pall
reol
5bräde
dyrka
följa
gilla
gynna
hedra
prisa
regal
skiva
ställ
6avsats
etagär
fetera
hyllan
konsol
tillbe
7bekänna
biträda
erkänna
galleri
läktare
omfatta
omhulda
terrass
8atenienn
besjunga
bokhylla
försvara
godkänna
knäsätta
kornisch
uppvakta
9gratulera
kurtisera
lyckönska
ställning
tilljubla
11apostrofera
klippavsats
13kakelugnsfris