menu dblex
5falsk
gjord
osann
oäkta
6anlagd
låtsad
7antagen
8fingerad
konstlad
9skenhelig
tillgjord
10affekterad
påklistrad
12salvelsefull