menu dblex
5filma
hymla
lisma
ljuga
låtsa
smila
spela
6bluffa
fromla
förege
7anlägga
fingera
skrymta
8förebära
föregiva
simulera
uppdikta
9affektera