menu dblex
3väg
8huvudväg
landsväg
pulsåder
9huvudrutt
10autostrada
13genomfartsväg
14trafikpulsåder