menu dblex
3ila
slå
4bila
bita
meja
nypa
röja
saxa
5bitas
bulta
fatta
forma
fånga
fäkta
fälla
gripa
hacka
haffa
häkta
klyva
knipa
nafsa
nappa
rycka
skoga
skära
snyta
stöta
toppa
tukta
tälja
värka
6anamma
knipsa
knycka
skörda
snappa
spänta
sticka
stinga
stjäla
stycka
stympa
7anfalla
avverka
infånga
skyffla
spräcka
tillyxa
8bearbeta
fasttaga
splittra
9skulptera
tillverka
10sönderdela
underkänna