menu dblex
3sol
4klot
måne
5komet
värld
6planet
7stjärna
8asteroid
9planetoid
13himmelstecken