menu dblex
5estet
snobb
8exklusiv
högbrynt
10estetsnobb
överlägsen
11kultursnobb
14svårförståelig
16intelligenssnobb