menu dblex
4egga
elda
jaga
liva
5bussa
driva
hetta
jäkta
locka
tussa
6pressa
sporra
7agitera
ansätta
brådska
stressa
uppjaga
8förfölja
påskynda
upphetsa
uppvigla
9provocera