menu dblex
3kav
4rent
ända
5fullt
stört
6blankt
brutto
enbart
endast
odelat
splitt
spritt
totalt
7absolut
8alldeles
allenast
oblandat
9obetingat
totaliter
10alltigenom
sammanlagt
11fullkomligt
uteslutande
12fullständigt
16hundraprocentigt
reservationslöst