menu dblex
4häva
kuva
mota
5bryta
dämma
dämpa
haffa
hålla
hämma
kväsa
kväva
lugna
preja
tygla
6bromsa
hejdas
hindra
minska
spärra
stanna
stilla
stoppa
stäcka
stämma
stävja
7anhålla
avblåsa
avbryta
avhålla
avstyra
avvärja
schacka
8behärska
förkväva
försinka
inställa
9kvarhålla
obstruera
uppehålla
återhålla
10vingklippa
11undertrycka